Een doorgedreven administratief beheer vormt de basis voor optimale dienstverlening. Correcte en transparante afrekeningen dragen bij tot een verantwoord economisch beleid.
Een pro-actief technisch beheer zorgt dan weer voor de instandhouding van uw eigendom.

Maar vooral, een goed beheer zorgt voor een goede verstandhouding tussen de bewoners en een optimale sfeer van goed nabuurschap binnen een gebouw.

Daarom kan je als syndicus op ons rekenen in de volgende domeinen:

Administratief beheer

 • De samenstelling van een uitgebreid basisdossier van het gebouw (Eigenaars, leveranciers, basisakte, reglement van mede-eigendom, reglement van inwendige orde, …)
 • Het digitaal ter beschikking stellen van alle basisdocumenten voor de mede-eigenaars
 • De verwerking van in- en uitgaande documenten
 • Een antwoord verstrekken op algemene vragen via mail en telefoon
 • Het organiseren en notuleren van een algemene vergadering
 • Het uitvoeren of laten uitvoeren van beslissingen die de algemene vergadering genomen heeft
 • Alle bewarende maatregelen treffen en alle daden van voorlopig beheer stellen
 • Het onderhandelen en afsluiten van overeenkomsten met leveranciers

Financieel beheer

 • Facturen van de VME ontvangen, verifiëren en betalen
 • Opvragen van werkkapitaal en reservefonds,
 • De boekhouding van de VME voeren volgens het genormaliseerde rekeningstelsel
 • Opmaken van een transparante jaarafrekening voor elke mede-eigenaar, in overeenstemming met de basisakte
 • Het opvolgen van de correcte betalingen van werkkapitaal, reservefonds en afrekeningen
 • Het opmaken van een begroting voor zowel de gewone als de buitengewone uitgaven
 • Het vermogen van de mede-eigenaars op zichtrekening en spaarrekening beheren

Technisch beheer

 • Toezien op de correcte uitvoering van de onderhoudscontracten
 • Het laten uitvoeren van werken beslist door de Algemene Vergadering
 • Snel en correct reageren bij dringende problemen
 • Laten uitvoeren van dringende en noodzakelijke herstellingen, alsook het treffen van bewarende maatregelen
 • Het opvragen van offertes

Juridisch beheer

 • De wettelijk bepaalde informatie overhandigen aan de notaris in geval van een verkoop
 • Juridische vertegenwoordiging van de VME
 • Opstarten van invorderingsprocedures bij achterstallige eigenaars of leveranciers
 • De opvolging van jurididsche procedures door of tegen de VME
 • Opvolgen van wijzigingen in regelgeving omtrent mede-eigendom

Verzekeringstechnisch beheer

 • Vertegenwoordigen van de VME bij schadegevallen
 • Opvolgen van schadegevallen
 • Opvragen van de nodige offertes bij schadegevallen
Klusjesdienst

Eigen klusjesdienst

Vaak blijven kleine karweitjes binnen een gebouw, zoals bijvoorbeeld lampen vervangen, lang aanslepen. Of is er bij dringende interventies niet direct een aannemer die je uit de nood kan helpen.

Om hieraan het hoofd te kunnen bieden, kunnen wij rekenen op de klusjesdienst van ons zusterbedrijf Verbo NV, die op vraag van de VME kan worden ingezet. Op deze manier kunnen we zelf bepalen wat dringend is en wat kan wachten. Dit werkt flexibeler dan wanneer je met externe leveranciers moet werken waarvan je de planning niet kan beïnvloeden. Onze klusjesman komt op vraag van de VME ter plaatse en handelt de klusjes snel en correct af.