Een goed gesprek is de beste start

Voor elke eigenaar-verhuurder is een goede huurder vinden van het grootste belang. Maar wat maakt iemand tot een goede huurder?

Daarom starten wij elke samenwerking steeds met een kennismakingsgesprek. Dit gesprek stelt ons in de mogelijkheid om onze werkwijze toe te lichten, en geeft u daarnaast ook de mogelijkheid om ons te laten weten wat u belangrijk vindt.
In dit gesprek geven wij u een eerlijke waardebepaling van uw woning of appartement en bespreken we samen de verwachte huurprijs.
Tevens overlopen we samen of u beschikt over alle nodige attesten om het pand te verhuren. Heeft u bv. geen geldig EPC-attest meer? Dan brengen wij u graag in contact met een EPC-deskundige om dit voor u in orde te maken.

Uw volledige dossier blijft in handen van één persoon, zodat u steeds weet bij wie u terecht kan.

Op die manier kan de samenwerking in het volste vertrouwen gestart worden.

Optimale reclame

Een aantrekkelijke voorstelling van het pand begint met het maken van goede foto’s. Hierbij wordt o.a. de nodige aandacht geschonken aan de juiste invalshoeken, de ideale weersomstandigheden en een juiste lichtinval.

Om zichtbaarheid in het straatbeeld te garanderen, wordt aan de gevel van uw woning of appartement een immo-bord aangebracht.

Naast onze eigen website adverteren wij ook op Immoweb en Immovlan. Zo bereiken we een breed digitaal publiek.

Elk pand wordt geafficheerd in onze verlichte vitrine. Dankzij onze centrale ligging in hartje Turnhout, recht tegenover de ingang van Turnova, bereiken wij dagelijks een groot lokaal publiek.

De juiste huurder

Tijdens een eerste telefonisch gesprek maken wij kennis met onze potentiële huurders. Dit gesprek stelt ons in de mogelijkheid om een beoordeling te maken van hun solvabiliteit en eventuele huurverleden.

Na het invullen van een info-fiche met algemene informatie, zal de kandidaat-huurder worden uitgenodigd voor een plaatsbezoek. Dit plaatsbezoek gebeurt steeds individueel én in het bijzijn van ons als makelaar, zodat er met elke huurder tijd is voor een persoonlijk gesprek.

Het selecteren van kandidaat-huurders gebeurt steeds met de grootste zorg. Garanties kunnen hier spijtig genoeg nooit gegeven worden, maar wij weten wel dat dit één van de belangrijkste taken is om een goede vertrouwensband op te bouwen tussen verhuurder en makelaar.

Wanneer we denken een goede huurder gevonden te hebben, zullen we altijd met u overleggen. Als eigenaar heeft u nog steeds het laatste woord over uw eigendom.

Een volledige administratieve afhandeling

Als vastgoedmakelaar zien wij het als onze taak om een eigenaar volledig administratief te ontzorgen. Daarom kan u op ons rekenen voor de volledige administratieve afhandeling.

Onze huurcontracten bevatten alle wettelijke noodzakelijkheden, maar worden opgesteld in een begrijpbare taal. In elk huurcontract wordt een bepaling opgenomen waarin de huurder verklaart dat hij het pand effectief gaat bewonen en als familiale huisvesting gebruikt.

Tijdens het kennismakingsgesprek werd reeds met u besproken of er concrete extra bepalingen zijn die u in het huurcontract wenst op te nemen.

Bij ondertekening wordt het volledige huurcontract overlopen met de huurder. Hierbij krijgt de huurder de kans om vragen te stellen en kunnen wij als makelaar de juiste aandachtspunten benadrukken.

Wij zullen elke huurder eveneens vragen om de eerste maand huur te betalen bij ondertekening van het contract, zodat er naast de administratieve verbintenis ook een financiële verbintenis is.
Elke huurder zal gevraagd worden om een huurwaarborg van 3 maanden te betalen. Door onze samenwerking met de officiële huurwaarborgpartner Korfine, hebben wij een volledig overzicht over de administratieve afhandeling en de betaling van de huurwaarborg. Zo kunnen wij ons ervan verzekeren dat deze voldaan is vooraleer de sleutels worden overhandigd.
De verplichting tot het aangaan van een huurdersaansprakelijkheidsverzekering wordt opgenomen in elk huurcontract. Zo kan u als verhuurder rekenen op een correcte afhandeling in geval van onopzettelijke schade veroorzaakt door de huurder.

Aangezien wij ook actief zijn als verzekeringsmakelaar, kunnen wij de huurder hierrond correct informeren en eventueel bijstaan in het afsluiten van deze verzekering.

Wij zullen altijd aan elke huurder vragen een bewijs van een geldige huurdersaansprakelijkheidsverzekering voor te leggen vooraleer wij overgaan tot de overhandiging van de sleutels.
Om u als eigenaar te garanderen dat de nodige regelingen werden getroffen voor de nutsvoorzieningen, zullen wij bij elke intrede van een huurder samen met hen de nodige overname-documenten invullen voor overname van gas, elektriciteit en water. Wij bezorgen deze overname-documenten aan de betreffende nutsvoorziening maatschappijen.

Als erkend Electrabel partner zijn wij eveneens in de mogelijkheid om nieuwe huurders bij te staan in het afsluiten van de meest interessante formule voor hun energiecontract.
Om de goede staat van uw pand te bewaren, is een goede plaatsbeschrijving essentieel. Daarom bieden wij ook hierin graag onze diensten aan. Indien u wenst, kunnen wij voor u een plaatsbeschrijving inclusief begeleidende foto’s opstellen. U betaalt hiervoor als eigenaar een éénmalige kost.
Voorafgaand aan de sleuteloverdracht, controleren wij of de huurder al zijn voorafgaandelijke verplichtingen is nagekomen. De eerste maand huur dient betaald te zijn, wij dienen een bevestiging van de volstorte huurwaarborg te ontvangen en de huurder dient een bewijs voor te leggen van een geldige huurdersaansprakelijkheidsverzekering. Enkel indien aan deze 3 voorwaarden voldaan is, zullen wij overgaan tot de sleuteloverdracht.

Tijdens een rondgang in het pand wordt het document van de ingaande plaatsbeschrijving overlopen en wordt aan de huurder gevraagd deze te ondertekenen voor akkoord.
Nadat de huurder de sleutels heeft ontvangen, zullen wij zowel het huurcontract als de plaatsbeschrijving laten registreren bij het registratiekantoor. Dit is noodzakelijk om uw rechten als eigenaar te doen gelden in geval van een vroegtijdig vertrek of een gerechtelijke procedure.

Een uitgebreide na-service, zonder bijkomende kosten

Onze service stopt niet bij het afgeven van de sleutels. Wij bieden u geen optioneel contract voor vastgoedbeheer aan, zolang het huurcontract loopt kan u sowieso op ons rekenen voor een vlotte na-service, met ondersteuning en advies, zonder extra kosten.

  • Wij bezorgen u jaarlijks een brief met de details voor de indexaanpassing, waarvan u zelf beslist of u deze doorstuurt naar de huurder.
  • Bij technische problemen adviseren wij u over de correcte verantwoordelijkheden van uzelf of uw huurder, over mogelijke oorzaken of te ondernemen acties. Indien u dit wenst, bezorgen wij u ook contactgegevens van eventuele techniekers die u kunnen bijstaan in de herstelling.
  • Wanneer er wijzigingen zijn in de regelgeving rond verhuur, of er bv. bijkomende attesten nodig zijn, zullen wij u hierrond informeren.
  • Bij opzegging van het huurcontract wordt er een uitgaande plaatsbeschrijving opgemaakt, waarbij de staat van het appartement grondig wordt gecontroleerd. Indien er schade is wordt hiervoor in samenspraak met de eigenaar een bedrag bepaald en worden met de huurder de correcte afspraken gemaakt over de betaling van de betreffende schadevergoeding. Wij zullen met de vertrekkende huurder eveneens overname-documenten invullen voor de overdracht van water, gas en elektriciteit.
  • Wanneer wij na uittrede het appartement opnieuw voor u mogen verhuren, zal de opgemaakte plaatsbeschrijving worden voorzien van aanpassingen waar relevant. U betaalde hiervoor reeds een éénmalige kost, dus dit brengt geen extra kosten meer voor u mee.
  • Ook als het mis loopt staan wij voor u klaar. Bij eventuele betalingsproblemen met de huurder, leggen wij een eerste contact of bezorgen wij u een model voor een aangetekende herinneringsbrief. In geval het tot een gerechtelijke procedure komt, adviseren wij u verder over de te ondernemen acties.

Wilt u graag een persoonlijk gesprek?

Laat dan hier jou gegevens achter!

Bij het invullen van dit formulier gebruiken we uw gegevens enkel om gevolg te geven aan uw vraag of opmerking. Bekijk ons volledige privacybeleid.